versiering
Zullen de transportleidingen voor CO2 bovengronds of ondergronds lopen?
vrijdag 17 september 2010 13:43

De pijpleidingen voor het transport van CO2 zullen ondergronds liggen.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling