versiering
Waar komen de pijpleidingen te liggen voor het transport van CO2?
vrijdag 17 september 2010 13:43

Het tracé van de leidingen is nog niet bekend.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling