versiering
Moeten er nieuwe grote installaties gebouwd worden voor opslag?
vrijdag 17 september 2010 13:44

Nee, voor de opslag in de diepe ondergrond is een compressor en een injectiepunt nodig. Dit is vergelijkbaar met de installaties op een huidige gaswinninglocatie. De opslag zal plaatsvinden op reeds bestaande winninglocaties. Het ruimtelijke beeld blijft dus grotendeels ongewijzigd. Waar de installatie nu gebruikt wordt om gas naar boven te halen moet deze worden vervangen door een installatie die CO2 injecteert. Er zullen dus wel tijdelijk werkzaamheden nodig zijn om de locatie om te bouwen.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling