versiering
Waar zal CO2-afvang plaatsvinden?
vrijdag 17 september 2010 13:44

In de Groningse Eemshaven worden twee moderne elektriciteitscentrales gebouwd (een van Nuon en een van RWE), die mogelijk CO2 gaan afvangen. Deze CO2 wordt via een pijpleiding getransporteerd en uiteindelijk in de diepe ondergrond (tussen circa 2.000 en 4.000 meter diep) in een gasveld opgeslagen.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling