versiering
Eerst werden negen velden genoemd. Nu acht. Hoe zit dat?
vrijdag 17 september 2010 13:45

In eerste instantie noemde het Rijk ook Zuidwal (Fr) als mogelijke opslaglocatie. Inmiddels heeft het Rijk aangegeven dat dit veld niet in aanmerking komt omdat het gelegen is in de Waddenzee. In de planologische kernbeslissing Waddenzee – de visie van het Rijk op wat er daar wel en niet mag gebeuren – is destijds geen rekening gehouden met CO2-opslag. Hierdoor is het onzeker of de vergunningprocedure voor 2015 afgerond kan worden.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling