versiering
Hoeveel locaties in Noord-Nederland komen in aanmerking voor CO2-opslag?
vrijdag 17 september 2010 13:47

Het gaat om in totaal acht velden. Het rijk heeft de voorkeur uitgesproken voor drie velden. Dit zijn de velden die het eerst beschikbaar zijn voor de ondergrondse opslag van CO2. Maar dat is een voorkeur. De bedrijven onderzoeken welke locatie of locaties het meest in aanmerking komen. Dat zijn er maximaal drie, maar dat hoeven dus niet per definitie de velden te zijn waaraan het rijk de voorkeur geeft. Wel wordt er eerst naar deze velden gekeken. Er kunnen redenen zijn dat de bedrijven kiezen voor een ander veld of andere velden van de lijst. De selectiecriteria van de bedrijven zijn: is het technisch en economisch haalbaar. Vanzelfsprekend is veiligheid een absolute basisvoorwaarde.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling