versiering
Als er geen CO2-afvang plaatsvindt, komen de centrales er dan ook niet?
vrijdag 17 september 2010 13:47

Het doel is om CO2 af te vangen bij de nieuwe elektriciteitscentrales van Nuon en RWE in de Eemshaven. Deze elektriciteitscentrales zijn inmiddels in aanbouw. Het zijn zeer moderne centrales, die bijvoorbeeld ook geschikt zijn voor het verstoken van biomassa. In het technisch ontwerp van beide centrales is daarnaast rekening gehouden met de afvang van CO2. Beide bedrijven willen ook graag dat dit gebeurt. Of het uiteindelijk ook gebeurt is mede afhankelijk van de beslissingen die de rijksoverheid neemt over onder meer de ondergrondse opslag van CO2.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling