versiering
Waarom heeft de Nederlandse overheid drie voorkeurslocaties aangewezen?
vrijdag 17 september 2010 13:48

Met deze voorkeur geeft het kabinet uitsluitend aan dat het in haar ogen zinvol is om ter voorbereiding van een grootschalig project voor CO2-afvang, -transport en –opslag in het noorden gedetailleerd onderzoek te laten starten naar de geschiktheid en veiligheid van (een aantal van) de velden waarvoor nu een voorkeur wordt uitgesproken. De bedrijven gaan nu onderzoeken welke locatie of locaties hiervoor het meest in aanmerking komen. Dat zijn er maximaal drie, maar dat hoeven dus niet per definitie de velden te zijn waaraan het rijk de voorkeur geeft. De selectiecriteria van de bedrijven zijn: is het technisch en economisch haalbaar. Vanzelfsprekend is veiligheid een basisvoorwaarde.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling