versiering
Waarom vindt CO2-opslag plaats op land en niet op zee?
vrijdag 17 september 2010 13:48

CCS heeft de potentie om eenderde van de CO2-besparing voor haar rekening te nemen. De helft van de opslag kan plaatsvinden onder zee, de andere helft onder land. Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare opslagcapaciteit in Nederland is dus zowel opslag op land als op zee noodzakelijk. Nu al vindt er opslag plaats op zee (K12B-veld, 150 kilometer uit de kust bij Amsterdam). Daar komt zeer waarschijnlijk nog een project bij, 25 kilometer uit de kust bij Rotterdam. Dit project moet uiterlijk in 2015 van start gaan.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling