versiering
Waarom is CO2-opslag nodig?
vrijdag 17 september 2010 13:48

Naast energiebesparing en duurzame energie is CO2-opslag noodzakelijk om de uitstoot van CO2 in Nederland te beperken en de klimaatdoelen te halen. Talloze onderzoeken tonen aan dat álles nodig is om de opwarming van de aarde te beperken, óók CO2-opslag. CO2-opslag kan voor éénderde bijdragen aan het terugdringen van de Nederlandse CO2-uitstoot. Als CO2-opslag niet wordt toegepast, dan kost het Nederland jaarlijks 1,8 miljard euro extra om aan de Europese verplichtingen te voldoen. Dit blijkt uit een studie van onderzoeksinstituut ECN en het Natuur en Milieu Planbureau (tegenwoordig Planbureau voor de Leefomgeving).

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling