versiering

Weet jij het antwoord?

Waarom zou CO2-opslag in Noord-Nederland moeten plaatsvinden?
Maak eerst je keuze!

De mening van...

Jan Langekamp, fractievoorzitter van de Drentse Statenfractie van GroenLinks

Jan Langekamp, fractievoorzitter van de Drentse Statenfractie van GroenLinks
'Liever een demonstratieproject op zee.' "Wij – als GroenLinks – hebben altijd gezegd dat we CO2-opslag in de bodem onder bewoond gebied niet zien zitten. Dat vonden we al in Barendrecht, en dat vinden we nu nog steeds. Wij zijn niet tegen ondergrondse CO2-opslag, maar we vinden de aangewezen plaatsen te risicovol. Begin eerst op de [...]

Minder CO2 voor een beter klimaat

Voor bijna alles wat we doen is energie nodig: voor het licht, voor onze koelkast en voor het opladen van onze mobiele telefoon. En hoewel we van alles doen aan besparing, blijft de vraag naar energie stijgen. Tegelijkertijd willen we een duurzame energievoorziening. En liefst morgen... We moeten volop investeren in duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie, maar die overgang duurt decennia. Hoe kunnen we blijven rekenen op genoeg betaalbare energie en tegelijkertijd stappen zetten richting een duurzamere energievoorziening?

Laatste nieuws

Nieuwe infographics over CCS

17 oktober 2011, 00.00
De International Energy Agency (IEA) plaatste onlangs nieuwe infographics op haar website. Ze zijn bedoeld om het grote publiek voor te lichten over [...]

ECN doet aanbeveling voor CCS in de Nederlandse industrie

13 oktober 2011, 00.00
Onlangs werkte Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) mee aan een mondiale studie af naar de toepasbaarheid van CCS. Het onderzoek concludeert dat veel mensen bij de afvang en opslag van CO2 vaak alleen denken aan kolencentrales, maar dat CCS bij industriële toepassingen zoals de chemische industrie, [...]

NMF klimaatenquete: risicobeleving CO2-opslag weegt zwaar

28 september 2011, 00.00
Dagblad van het Noorden en de Natuur en Milieufederaties Drenthe en Groningen hebben in juni een klimaatenquête gehouden. De resultaten verschenen 24 september in het Dagblad van het Noorden.
 Slechts een kleine minderheid van de deelnemers (52%) vindt dat er een klimaatprobleem is, maar om direct [...]

Groningen geeft gedoogvergunning af voor kolencentrale Eemshaven

26 september 2011, 00.00
RWE/Essent mag onder voorwaarden doorgaan met de bouw van de kolencentrale in de Groningse Eemshaven. De provincie Groningen heeft daartoe een gedoogvergunning afgegeven, zo maakte zij 23 september bekend. De energieproducent moet voorlopig wel stoppen met de werkzaamheden aan de laagbouw, zoals de [...]

IEA waarschuwt voor stagnatie CCS

23 september 2011, 00.00
Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde 22 september op het Carbon Sequestration Leadership Forum in de Chinese hoofdstad Beijing dat de financiële crisis en de afnemende steun van de overheid voor klimaatmaatregelen de wereldwijde plannen voor CO2-opslag bedreigt. Vertegenwoordigers van [...]

Video

CO2 kun je ook hergebruiken. Zo nemen honderden tuinders in het westen van Nederland CO2 af die afkomstig is van Shell Pernis. De CO2 wordt afgevangen bij de fabriek en via pijpleidingen getransporteerd naar het Westland. Tuinders gebruiken de CO2 om hun gewassen sneller te laten groeien. OCAP vervult in dit proces een sleutelrol: dit bedrijf brengt vraag en aanbod van CO2 bij elkaar.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling