Wie is verantwoordelijk wanneer er toch schade ontstaat?

Afdrukken

Als er schade ontstaat tijdens de opslag dan is dat bij wet geregeld. Degene die verantwoordelijk is, is dan aansprakelijk. Als het gasveld gevuld is met CO2 dan worden de opslaglocaties na afsluiting overgedragen aan de Nederlandse overheid. Overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt, moet de exploitant vooruit betalen voor de kosten die de overheid daarna nog moet maken. Als er achteraf sprake is van problemen/lekkages dan heeft het bedrijf dat de CO2 heeft opgeslagen echter nog steeds een bepaalde juridisch aansprakelijkheid. Momenteel bereidt de minister van Justitie een wetsvoorstel voor waarin de aansprakelijkheid tot in detail geregeld wordt.