Kan er lekkage ontstaan door aardtrillingen of kunnen die voorkomen door injectie?

Afdrukken

Net als bij de gaswinning is er een beperkt risico op trillingen bij CO2-opslag. De bodembewegingen vinden echter plaats langs bestaande breuken in de ondergrond en er worden geen nieuwe breuken gecreëerd. In de afdichtende laag boven het reservoir, diep in de ondergrond, zullen geen breuken ontstaan. Decennia van ervaring met gasproductie en gasopslag bevestigen dit beeld. Er zal dus geen CO2 “weglekken” door een trilling.