Hoe zit het met de vergunningen?

Afdrukken

Om het project uit te voeren, is een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig en moeten er vergunningen worden aangevraagd. De MER is wettelijk verplicht en beschrijft veiligheidsaspecten en milieueffecten. Het is een hulpmiddel bij besluitvorming, vooral bij vergunningverlening, inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden en advies van de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r.