versiering

De Mening Van...

In ‘De mening van...’ spreken betrokkenen zich uit over CO2-afvang, -transport, -hergebruik en 
-opslag in Noord-Nederland. Het doel van de rubriek is om vanuit verschillende invalshoeken het thema te belichten. Door de persoonlijke aard van de interviews komen steeds andere afwegingen en argumenten aan bod.

Gerrit van Werven – directeur Energy Valley

Afdrukken PDF

“Voor het halen van de klimaatdoelstellingen is CCS noodzakelijk. Daarnaast moeten we investeren in de nuttige toepassing van CO2.”

“Mijn stelling is dat, willen we de klimaatdoelstellingen halen, de ondergrondse opslag van CO2 noodzakelijk is. Die mening staat nog helemaal los van de discussie over de wijze waarop en waar die opslag moet plaatsvinden. Dat het zo veilig mogelijk moet, is natuurlijk duidelijk.”

lees verder

Jan Langekamp, fractievoorzitter van de Drentse Statenfractie van GroenLinks

Afdrukken PDF

'Liever een demonstratieproject op zee.'

"Wij – als GroenLinks – hebben altijd gezegd dat we CO2-opslag in de bodem onder bewoond gebied niet zien zitten. Dat vonden we al in Barendrecht, en dat vinden we nu nog steeds. Wij zijn niet tegen ondergrondse CO2-opslag, maar we vinden de aangewezen plaatsen te risicovol. Begin eerst op de Noordzee.”

lees verder

Jan Brouwer, directeur CATO2

Afdrukken PDF

“In ruim tien jaar bij TNO heb ik CO2-opslag altijd gezien als technisch haalbare maatregel om de CO2-uitstoot te verminderen. Ik ben dus altijd al voorstander van CO2-opslag geweest. Maar wel als tijdelijke oplossing, én mits het veilig gebeurt.”

lees verder

Berend Hoekstra, burgemeester gemeente Leek

Afdrukken PDF

‘Rijk moet met betrouwbaar verhaal komen’

“Ik ben als burgemeester van Leek betrokken vanwege het veld ‘Boerakker’, vernoemd naar de plaats Boerakker in de gemeente Marum. Dat is één van de drie aangewezen locaties voor de ondergrondse opslag van CO2. Anders dan de naam doet vermoeden, ligt het veld voor het overgrote gedeelte binnen onze gemeentegrenzen.”

lees verder

Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord

Afdrukken PDF

‘CCS verdient een serieuze kans’

“Ik vind het onderwerp CCS belangrijk en buitengewoon boeiend. Het gaat in feite over de toekomstige economische structuur en kansen voor Noord-Nederland. Namens VNO-NCW Noord kom ik op voor de economische belangen van deze regio. CCS biedt volop kansen.”

lees verder

Lenie ’t Hart, directeur zeehondencrèche Lenie ’t Hart

Afdrukken PDF

“Ik probeer zoveel mogelijk de dialoog aan te gaan met de partijen die ik tegenkom in mijn werk. Zo ook met de kolencentrales die bij ons in de buurt gebouwd gaan worden. Daar zijn destijds door een linkse minister vergunningen voor afgegeven, dus ik ga er vanuit dat ze zich aan de regels houden.”

lees verder

Cor Zijderveld, voorzitter Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)

Afdrukken PDF

"Willen we kansen grijpen, of heftig de boot missen? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. We moeten af van het beeld dat CO2 afval is. Het is een product waar je twee keer iets mee kunt: door het als grondstof te gebruiken en door het op te slaan"

lees verder

Henk Kroes, onafhankelijk voorzitter van de CCS-dialoog in Noord-Nederland

Afdrukken PDF

“Vinden we afvang, transport en opslag van CO2 een aanvaardbare oplossing op de route naar duurzaamheid? Dat is de vraag die we in Noord-Nederland met elkaar moeten beantwoorden. Ieder moet dit om te beginnen voor zichzelf bepalen."

lees verder

Siegbert van der Velde, directeur Natuur en Milieufederatie Groningen

Afdrukken PDF

“In 2008 trad ik in dienst als directeur van de Natuur en Milieu Federatie Groningen. Al in mijn eerste werkweek stond CO2-opslag op de agenda. Er moest met onze achterban een gezamenlijk standpunt vastgesteld worden. Dus met bijna vijftig natuur- en milieuorganisaties in de noordelijke regio"

lees verder

Catrinus Jepma, hoogleraar energie en duurzaamheid RUG

Afdrukken PDF

“Midden jaren ’90 kwam ik voor het eerst in aanraking met CO2-afvang, -transport en –opslag, – ook wel CCS genoemd, Carbon, Capture and Storage. Dat was voor mijn werk voor het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties."

lees verder

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling