versiering

Siegbert van der Velde, directeur Natuur en Milieufederatie Groningen

Afdrukken PDF

“In 2008 trad ik in dienst als directeur van de Natuur en Milieu Federatie Groningen. Al in mijn eerste werkweek stond CO2-opslag op de agenda. Er moest met onze achterban een gezamenlijk standpunt vastgesteld worden. Dus met bijna vijftig natuur- en milieuorganisaties in de noordelijke regio"

"Dat is gelukt: vrijwel iedereen stemde toen onder voorwaarden in met ons standpunt over CO2-opslag in het noorden. Slechts één organisatie blijft het oneens met ons ‘Ja, mits’-standpunt.”

‘Ja’ onder voorwaarden
“Als Natuur en Milieu Federatie vinden wij CO2-opslag acceptabel als het een tijdelijke maatregel is, als onderdeel van een consequent klimaatbeleid. Ook mag het de ontwikkeling van duurzame energie niet in de weg staan en moet het uiteindelijk gefinancierd worden door de markt. Ook veiligheid en mileurendement zijn belangrijke voorwaarden. Onder die voorwaarden steunen wij CO2 opslag.”

Geen kolencentrales zonder CO2-afvang
“Nederland is het enige EU-land waar de komende jaren nog vijf kolencentrales gebouwd worden. De goedkeuring die daaraan destijds door de overheid is gegeven, is opmerkelijk vanuit klimaatperspectief gezien. In Europa fronste men de wenkbrauwen. Wij blijven een groot tegenstander van de bouw van kolencentrales, maar waar ze toch in productie worden genomen is het belangrijk dat de CO2 afgevangen wordt. Daarom steunen wij onder voorwaarden de ontwikkeling van CCS, de technologie van afvang, transport en opslag van CO2. Het kan niet zo zijn dat die centrales de CO2 uiteindelijk de lucht in blazen.”

Energiebesparing en duurzame energie
“Er moet zwaar ingezet worden op energiebesparing en duurzame energie. In combinatie daarmee is CCS ook in beeld. Maar niet tegelijk met steeds meer kolencapaciteit. Daarvan hebben we nu ruim voldoende. Aardgas en biomassa zijn goede alternatieven, met een veel lagere uitsoot. Het is zinloos om aan de slag te gaan met CO2-opslag als je die andere zaken links laat liggen.”

Nederland dreigt ontwikkelingsland te worden
“Cruciaal is dat het Rijk een consequent klimaatbeleid voert. Alle investeringen die de bedrijven doen in onderzoek en ontwikkeling van schone alternatieven vallen dood voor de kast neer zonder stabiel beleid, bijvoorbeeld als een nieuw kabinet de subsidies weer afschaft. Ik zie dat echt als een probleem. Door dergelijk beleid staan we als land steevast onderaan de duurzaamheidranglijstjes. Alleen België, Malta en Luxemburg doen het in Europa nog slechter dan Nederland. Dat moet anders. Om met Obama te spreken: degene die de duurzame energiebronnen beheerst, is de nieuwe wereldmacht. In dat opzicht dreigt Nederland een ontwikkelingsland te worden.”

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling