versiering

Henk Kroes, onafhankelijk voorzitter van de CCS-dialoog in Noord-Nederland

Afdrukken PDF

“Vinden we afvang, transport en opslag van CO2 een aanvaardbare oplossing op de route naar duurzaamheid? Dat is de vraag die we in Noord-Nederland met elkaar moeten beantwoorden. Ieder moet dit om te beginnen voor zichzelf bepalen."

"Waar het op dit moment om gaat is het debat. De een vindt CCS een reële optie, de ander is afwachtend, maar uiteindelijk moet het om de feiten gaan. Mijn doel is bereikt als de betrokkenen, in de eerste plaats de bewoners, zich een mening kunnen vormen én zich gehoord voelen. Daarom heb ik ‘ja’ gezegd toen ik werd benaderd om het debat te leiden.”

Wetenschap en emotie
“Ik pleit voor een zuivere dialoog over CCS. Dat is lastig genoeg. Natuurlijk is het uiteindelijk een politiek besluit en geen stemming. Toch hoop ik dat de emoties van betrokkenen erin meewegen. Je kunt die moeilijk kwantificeren, maar je kunt er ook niet onderuit. Wat het lastig maakt is de technische complexiteit. Dat geeft onzekerheid. Wetenschappers kunnen nu eenmaal geen 100% veiligheid garanderen. Maar mensen vragen daar wel om. En terecht, want dat het veilig moet zijn, staat ook voor mij vast. Het spannende aan dit project is welke garantie goed genoeg is om de bezwaren die er leven weg te nemen.”

Belasten van de toekomst
“De vraag hoe we een fundamenteel duurzame energievoorziening kunnen realiseren, houdt me bezig. Vanuit stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk probeer ik met diverse partners het World Sustainability Centre van de grond te krijgen. Ook hierbij draait het om interactie, mensen betrekken bij duurzaamheid. Ik hoop daarnaast dat er pilot komt voor een Blue-energy centrale bij de Afsluitdijk; energiewinning uit de osmose tussen zout zeewater en zoet rivierwater. De echte transitie moet komen van dit soort technieken, die zowel duurzaam zijn als aanvaardbaar voor onze leefomgeving. De noodzaak is groot. We mogen niet langer de toekomst belasten zonder mee te werken aan oplossingen.”

Henk Kroes is aangesteld als onafhankelijk voorzitter van de dialoog over CO2-opslag in Noord-Nederland. Hij is tevens voorzitter van stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling