versiering

Cor Zijderveld, voorzitter Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)

Afdrukken PDF

"Willen we kansen grijpen, of heftig de boot missen? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. We moeten af van het beeld dat CO2 afval is. Het is een product waar je twee keer iets mee kunt: door het als grondstof te gebruiken en door het op te slaan"

"Als voorzitter van SBE draag ik daarom overal de boodschap uit dat afvang, transport en opslag van CO2 past in het streven van de noordelijke provincies om zicht te ontwikkelen tot regio voor de bio-economy. We staan in Noord-Nederland echt voor de keuze: grijpen we de kansen voor economie, werkgelegenheid en verduurzaming met beide handen aan, of gaan we op een heftige manier de boot missen? Dat zou dramatisch zijn.”

Algenboerderij
“Om de milieudoelstellingen te halen is het afvangen van CO2 onvermijdelijk. De CO2 kunnen we vervolgens op talloze manieren gebruiken, onder meer om kringlopen te sluiten. Een mooi voorbeeld is het opzetten van een algenboerderij in de Eemshaven, een projectplan dat ik namens het platform Groene grondstoffen Nederland mag trekken. Eiwitrijke algen voor de productie van veevoer, geproduceerd met CO2; het is slechts een van de manieren van hergebruik. De Eemshaven heeft het totaalpakket om dit soort initiatieven te faciliteren. Met havens voor de aanvoer van grondstoffen zoals biomassa, een groot agrarisch achterland met ruimte voor het opzetten van glastuinbouw, twee nieuwe energiecentrales die geschikt zijn voor het afvangen van CO2 en een chemische industrie die op termijn de CO2 als grondstof kan hergebruiken. Wat wil je nog meer?”

Twee sporen
“Ik zie twee parallelle sporen waar op dit moment alle aandacht naartoe gaat. Om te beginnen is goede informatievoorziening aan inwoners over het hoe en waarom van CO2-opslag van groot belang. Stemmingmakerij zoals in Barendrecht is natuurlijk fataal. We moeten de feiten overbrengen, namelijk dat CO2 volstrekt ongevaarlijk is. Ik denk dat de noordelijke nuchterheid hierbij overigens wel helpt. Het tweede spoor is om te zorgen dat de betrokken provincies een status als demonstratieproject krijgen toegewezen. Als dat rond is, komt er geld beschikbaar om het project te realiseren.”

Voorsprong
“Een volgende stap is om activiteiten en bedrijven aan te trekken die CO2 als grondstof, bijvoorbeeld als basismateriaal voor plastics, kunnen gebruiken. Als de technieken hiervoor eenmaal zover zijn, is de business case helemaal compleet. Al met al is alle potentie aanwezig om in Europa een grote voorsprong te nemen met CCS.”

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling