versiering

Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord

Afdrukken PDF

‘CCS verdient een serieuze kans’

“Ik vind het onderwerp CCS belangrijk en buitengewoon boeiend. Het gaat in feite over de toekomstige economische structuur en kansen voor Noord-Nederland. Namens VNO-NCW Noord kom ik op voor de economische belangen van deze regio. CCS biedt volop kansen.”


Kansen CCS
“CCS is vanuit twee invalshoeken interessant. Het levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. In onze opinie is het eigenlijk vanzelfsprekend dat we – anno 2010 – bij de bouw van nieuwe kolencentrales de CO2-uitstoot afvangen en ook opslaan.”

“Een tweede voordeel is hergebruik. Ik zie opslag als een soort tussenfase. Want we moeten nu al kijken hoe we de opgeslagen CO2 kunnen hergebruiken. Ik zie daarvoor kansen in de algenteelt en de glastuinbouw. Daar kun je CO2 als grondstof inzetten en zo maximaal benutten.”

Kennis ontwikkelen
“Voor VNO-NCW Noord – als belangenbehartiger van de werkgevers – is CCS een mooi initiatief. Op de korte termijn hebben we het over een demonstratieproject in Noord-Nederland, waarmee enkele honderden miljoenen euro’s zijn gemoeid. Die kunnen we hier vertimmeren en dat betekent een flinke economische impuls voor de regio. Het brengt voor de bedrijven werkgelegenheid met zich mee. Maar nog belangrijker is dat technologische kennis wordt ontwikkeld. Kennis die we weer kunnen exporteren. Let wel, er staan veel kolencentrales in de wereld en er liggen er nog heel veel op de tekentafel. Daar zal ook – vroeg of laat – CO2-afvang aan de orde komen, net als opslag en hergebruik. Des te meer kennis wij hier in Noord-Nederland in een vroeg stadium ontwikkelen, des te meer economische meerwaarde creëren we voor de langere termijn.”

Goede communicatie
“Technisch gezien is ondergrondse CO2-opslag niet heel erg ingewikkeld, waardoor je kunt stellen dat er geen risico’s zijn. Wij maken ons ook niet druk over het gas dat we nog in de bodem hebben zitten. Sterker nog, dat vinden we buitengewoon goed – ook voor de regio en de staatskas. Een randvoorwaarde voor succes is goede communicatie en informatie, opdat de goede argumenten op tafel komen. Daarmee voorkom je verkeerde interpretaties en als gevolg daarvan verkeerde afwegingen.”

Beslissen op basis van ratio
“Kortom, CCS verdient een serieuze kans. We moeten oppassen dat we het project in emotionele sferen brengen. Dan regeert niet de ratio, maar de emotie. En dat is nooit een goede voedingsbodem voor besluiten. Alle stakeholders – voor- én tegenstanders – die een belang hebben bij CSS moet je serieus nemen in hun vragen en twijfels. Ze moeten de kans krijgen die te uiten, en antwoord te krijgen op de vragen die ze hebben. Luister naar elkaar en neem een beslissing. Maar dan wel op basis van de ratio.”

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling