versiering

Jan Brouwer, directeur CATO2

Afdrukken PDF

“In ruim tien jaar bij TNO heb ik CO2-opslag altijd gezien als technisch haalbare maatregel om de CO2-uitstoot te verminderen. Ik ben dus altijd al voorstander van CO2-opslag geweest. Maar wel als tijdelijke oplossing, én mits het veilig gebeurt.”


Noodzakelijke tussenstap
“Ik ben directeur van CATO2, het wetenschappelijke onderzoeksprogramma dat zich bezighoudt met CO2-afvang, transport en opslag op diverse locaties in Nederland en in het buitenland. CO2-opslag zie ik als een noodzakelijke tussenstap tussen de huidige energievoorziening en een volledige duurzame. Tegenstanders zeggen dat je het geld voor CCS beter kunt uitgeven aan duurzame energie. Maar als je dat zou doen blijft er een noodzaak tot inzet van fossiele brandstoffen met de daaraan gerelateerde uitstoot van CO2. De vraag naar energie verdubbelt de komende jaren. Als je duurzame energie ontwikkelt én CCS mogelijk maakt, lukt het wel de uitstoot te beperken– met dezelfde euro’s.”

Biomassa
“Om de Europese klimaatdoelen te halen is CCS onmisbaar. Ons land kan zo tegen aanvaardbare kosten voldoen aan deze internationale afspraken. Het zou zelfs goed kunnen dat we over een paar jaar de noodzaak onderkennen om CO2-negatief energie op te wekken: dus dat bij de opwekking van energie effectief CO2 uit de lucht wordt verwijderd. Dat kan als je biomassa verstookt en de vrijkomende CO2 afvangt en opslaat.”

Geen technische bezwaren
“CCS is afhankelijk van efficiënte afvang, een goed transportsysteem, locaties voor opslag, wetgeving en maatschappelijke acceptatie. In Barendrecht keerde het publiek zich tegen CO2-opslag: het werd gezien als een risicovol experiment. Ik hoop dat het in Noord-Nederland anders gaat, dat daar beter duidelijk wordt dat ook bij de strengste veiligheidsnormen CO2-opslag  technisch mogelijk is. Maar gerust ben ik er niet op. Onlangs hoorde ik een verhandeling over de kans dat een CCS-project slaagt zonder maatschappelijk draagvlak. Alleen de projecten waar de bevolking in een vroeg stadium bij werd betrokken en waar men van meet af aan neutraal tot positief tegenover stond, kwamen van de grond. Publiekscampagnes kunnen de grondhouding niet veranderen.”

Achterstand dreigt
“CCS is ook afhankelijk van wet- en regelgeving en financiële helderheid. Het bedrijfsleven gaat er pas mee aan de slag als de regering heldere signalen afgeeft over de doorberekening van kosten van het uitstoten van CO2. Nu is er voor bedrijven nog geen prikkel om CO2 ondergronds te slaan – de emissieprijs is irreëel laag en de landelijke overheden (waaronder de Nederlandse regering) kijken vooral naar Brussel. Ons land kan koploper blijven op basis van de hier beschikbare technische kennis en het feit dat de CO2-bronnen en de opslaglocaties dicht bij elkaar liggen. Maar dat lukt alleen als de regering het kader schept. Anders raken we over een paar jaar achterop bij andere landen.”

Urgentie
“Klimaatverandering speelt zich af op een tijdschaal die bij veel mensen niet leidt tot een onmiddellijk gevoel van urgentie. Als opa van twee kleinkinderen voel ik die urgentie wel; in hun levens gaat klimaatverandering meer impact hebben dan je in een mensenleven kunt bevatten. Daarom moeten we nu ook zo hard aan de slag!”

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling