versiering

Gerrit van Werven – directeur Energy Valley

Afdrukken PDF

“Voor het halen van de klimaatdoelstellingen is CCS noodzakelijk. Daarnaast moeten we investeren in de nuttige toepassing van CO2.”

“Mijn stelling is dat, willen we de klimaatdoelstellingen halen, de ondergrondse opslag van CO2 noodzakelijk is. Die mening staat nog helemaal los van de discussie over de wijze waarop en waar die opslag moet plaatsvinden. Dat het zo veilig mogelijk moet, is natuurlijk duidelijk.”


Doelen stellen
“Het liefst stap je in één keer over op duurzame bronnen voor energieopwekking, maar dat is niet reëel. Je moet je echter wel bewust zijn van de kant die je op wil: wat je bereikt is afhankelijk van de doelen die je stelt en de bereidheid om daarin te investeren. Energy Valley probeert een innovatie- en duurzaamheidsslag te maken door de economische waarde van CO2 te benutten. Gelukkig is er naast die economische prikkel ook een authentieke prikkel om met alternatieven als windenergie aan de slag te gaan.”

Nuttige toepassing
“Voorlopig zitten we in een ontwikkelingsfase naar duurzame energie. In die transitieperiode is CCS nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Dus daar moeten we in investeren. Maar daarnaast ben ik een groot voorstander van onderzoek naar het nuttig gebruik van CO2. Niet alleen in de tuinbouw – zoals dat nu al gebeurt – maar ook op andere plekken, zoals in de chemie. Bijvoorbeeld voor de productie van mineralen. Op die manier kan CO2 economisch veel aantrekkelijker worden.”

Meer dan afval
“De kennis over de toepassingen van CO2 is er al maar moet nog worden doorontwikkeld. We zouden daarom meer pilotprojecten moeten opstarten die qua omvang even groot zijn als de pilots voor CCS. De nuttige toepassing van CO2 is geen volledig alternatief voor CCS, maar het plaatst CO2 wel in een ander kader. Namelijk dat het niet alleen maar afval is waar we mee opgescheept zitten.”

Concurreren
“Om een duurzaamheidsslag te maken op energiegebied is het noodzakelijk dat CO2 een reële prijs krijgt. Pas als de huidige prijs stijgt leveren het CO2-handelssysteem en de toepassing van CO2 voldoende geld op om een zelfvoorzienend CCS-systeem op te zetten. Zonder subsidie. Een reële CO2-prijs vergoot bovendien de slagingskans van alternatieve energiebronnen.”

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling