versiering

Links

Afdrukken PDF

 

Op deze pagina vindt u een lijst met websites over het thema CO2-afvang en -opslag. Mist u een belangrijke website in deze lijst, laat het ons dan weten via het contactformulier.

 • CO2-afvang en -opslag
  Deze website bevat informatie over CO2-afvang en -opslag en de veiligheid ervan. De informatie op deze website is goedgekeurd door deskundigen uit milieuorganisaties, het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Zij zijn het erover eens dat deze informatie evenwichtig en juist is.
  www.co2afvangenopslag.nl
 • CATO
  Website van CATO, een Nederlandse organisatie die zich richt op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van CO2-afvang, -transport en -opslag. Met achtergrondinformatie, resultaten van wetenschappelijk onderzoek en publicaties.

  www.co2-cato.nl
 • NL Olie- en Gasportaal
  Website NL Olie- en Gasportaal, verzorgd door TNO en het ministerie van Economische Zaken, over opsporing en winning van olie en gas in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal plat.

  www.nlog.nl/nl/home/storage.html
 • MER-advies Barendrecht
  Advies van de MER-Commissie over de milieueffectrapportage over het CO2 -afvang en -opslagproject in Barendrecht.

  www.eia.nl
 • Infopunt CO2-opslag
  Website van het ministerie van EZ, ministerie van VROM, provincie Zuid-Holland, gemeente Barendrecht, Milieudienst Rijnmond (DCMR), TNO en OCAP over opslag in Barendrecht.

  www.infopuntco2opslag.nl
 • Uitleg CO2-opslag
  Informatie over CO2-opslag. Verzorgd door de Noorse milieuorganisatie Bellona (Engelstalig).
  www.bellona.org/ccs
 • Europees wetenschappelijk onderzoek (CO2 Geonet)
  Europees wetenschappelijk netwerk (Engelstalig)
.
  www.co2geonet.com
 • Europese publiek-private samenwerking (ETP-ZEP)
  Engelstalige website van het European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ETP-ZEP) (Engelsetalig).

  www.zero-emissionplatform.eu
 • Europees beleid CO2-afvang en -opslag
  Europees beleid voor CO2-afvang en -opslag (Engelstalig).

  www.ec.europa.eu
 • Wetenschappelijk overzicht aspecten CO2-opslag
  Rapport over CO2-afvang en -opslag onder verantwoordelijkheid van de IPCC, de VN-organisatie voor klimaatverandering (Engelstalig).

  www.ipcc.ch
 • CO2 Capture and Storage
  Website van het IEA onderzoeksprogramma naar broeikasgassen, met onder andere een database met alle opslagprojecten (Engelstalig).

  www.co2captureandstorage.info
 • Nederland: Noordzee
  Bij gaswinning haalt men sinds 2004 CO2 uit het gas en injecteert dat weer in het gasveld. Sinds 2004 is er circa 60.000 ton afgevangen en opgeslagen (Engelstalig).
  www.k12-b.nl

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling