Eerste CCS-project met CO2-opslag op zee begint vorm te krijgen

Afdrukken

Sinds 24 september ligt het plan voor een demonstratieproject voor CO2-opslag op de Noordzee ter inzage. Het betreft het project ROAD: Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject. ROAD is het eerste grootschalige CCS-demonstratieproject in Nederland. Initiatiefnemers zijn de energiebedrijven E.ON en Electrabel. Kenmerkend voor het project zijn de schaalgrootte en de geïntegreerde CCS-keten.

 

Initiatiefnemers E.ON Benelux en Electrabel (onderdeel van GDF SUEZ) hebben hun krachten gebundeld in Maasvlakte CCS Project CV. Zij willen CO2 van een elektriciteitscentrale gedeeltelijk afvangen, transporteren en permanent in leeggeproduceerde gasvelden in de diepe ondergrond van de Noordzee opslaan.

Uitgeproduceerd gasveld
Momenteel is op de Rotterdamse Maasvlakte een nieuwe energiecentrale van E.ON in aanbouw. Een kwart van de CO2 van deze centrale – 1,1 Mton per jaar – wordt afgevangen en gaat vervolgens via een pijpleiding van zo’n 25 kilometer naar het P18-A Platform van samenwerkingspartner TAQA Energy op de Noordzee. Daar vindt CO2-injectie en -opslag plaats in een uitgeproduceerd gasveld, waarbij ook GDF Suez E&P Nederland B.V. betrokken is. Het project zal eind 2015 operationeel zijn en heeft een beoogde injectieperiode van minimaal 5 jaar.

Schaalvergroting
Met het demonstratieproject wil ROAD veel nieuwe kennis en ervaring (technisch, juridisch, economisch, organisatorisch, maatschappelijk) opdoen met grootschalige en geïntegreerde toepassing van CCS. Diverse CCS-technologieën die zich op een kleinere schaal hebben bewezen worden binnen ROAD op grotere schaal toegepast en geïntegreerd. Deze kennis en ervaring zal ROAD delen met het Europese CCS-netwerk van overheden, bedrijven en kennisinstellingen en binnen het Nederlandse CCS-onderzoeksprogramma CATO2. In de toekomst kunnen met name grote industriële puntbronnen leren van deze business case.

Bron: Agentschap NL