versiering

Gesprek Noord Nederland over CO2-opslag

Afdrukken PDF

Minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) ontving donderdag 11 november 2010 de gedeputeerden Klip-Martin (Drenthe), Jager (Groningen) en Adema (Friesland) om te spreken over CO2-opslag in het Noorden.


Centraal stonden de noordelijke plannen op het terrein van CO2-opslag. Voor Verhagen is CO2-opslag cruciaal als onderdeel van het bredere energiebeleid om te komen tot een schoon klimaat. CO2-opslag in Noord Nederland is hierbij belangrijk.

Barendrecht
Vorige week werd duidelijk dat het CO2-opslag project in Barendrecht is stopgezet. Een van de belangrijkste redenen is de vertraging van het project met meer dan 3 jaar. Ook is Barendrecht niet essentieel voor CO2-opslag als zodanig. Bovendien zijn de leerervaringen goed te gebruiken bij andere CO2-projecten. Naast deze argumenten heeft ook het volledig gebrek aan draagvlak een rol gespeeld.

Constructief gesprek
Na afloop van het gesprek constateerde Verhagen dat het ging om een constructief gesprek. Volgens Verhagen blijft CO2-opslag een belangrijke technologie in het nieuwe energiebeleid om te komen tot schoon klimaat. Wel werd in het gesprek geconstateerd dat de technologie nog efficiƫnter moet worden om de kosten naar beneden te brengen en zuiniger te worden.

Het is verder van belang dat er gekeken wordt naar hoe kan worden voortgebouwd op het energieakkoord dat al met het Noorden bestaat. Bijvoorbeeld in de vorm van een breder akkoord / een Green deal.De komende tijd spreken de bestuurders en Economische Zaken, Landbouw & Innovatie verder. Ook wordt een dialoog met betrokkenen in het Noorden opgestart over nut noodzaak van CO2 opslag en de voordelen.

Lees ook de kamerbrief van Maxime Verhagen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling