Rik Siebers benoemd tot directeur Stichting Borg

Afdrukken

Rik Siebers (59) is benoemd tot directeur van Stichting Borg. Siebers’ voornaamste taak bestaat uit het voorbereiden van een Europees demonstratieproject van ondergrondse CO2-opslag in gasvelden in Noord-Nederland. Stichting Borg richt zich daarbij op de communicatie met belanghebbenden, het vergunningen- en subsidietraject en het transportnetwerk.


Siebers volgt interim-directeur Harm Post op. Post, directeur van Groningen Seaports, vervulde de functie bij de Stichting tijdens de opstartfase. Siebers beschikt over ervaring met publiekprivate samenwerking en heeft een groot netwerk bij overheden en bedrijven.

Loopbaan
Siebers is gepromoveerd in de technische wetenschappen aan de TU-Delft en werkte onder meer in diverse directiefuncties van advies- en ingenieursbureau Oranjewoud. In 2005 richtte hij zijn eigen consultancybedrijf op voor interim- en projectmanagement. Hij werkt voor overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, en leidde diverse projecten zoals de Westergozone, waarbij Friese ondernemers en lokale overheden samenwerkten aan het stimuleren van de economische ontwikkelingen in de economische zone Westergo.

Daarnaast vervulde hij diverse functies in netwerkorganisaties als de Kamer van Koophandel en VNO-NCW Noord en was stichtend voorzitter van de Center of Excellence on Sustainable Water Technology (nu: Wetsus). Op dit moment is hij voorzitter van een Noordgang en voorzitter van de Stichting Museum Belvédère (in Oranjewoud, Heerenveen).