Provincie Groningen stemt onder strenge voorwaarden in met CO2-opslag

Afdrukken

Op woensdag 17 november 2010 hebben de Provinciale Staten van Groningen een motie aangenomen waarin staat dat de provincie alleen onder strenge voorwaarden wil meewerken aan ondergrondse CO2-opslag.

De grootste partij in de Staten, de Partij van de Arbeid, diende de motie in om onder voorwaarden akkoord te gaan met CO2-opslag. Naar aanleiding van het spoeddebat is de meerderheid van de Staten bereid te praten over de opslag van CO2 in Noord-Nederland.

De Staten willen onder meer dat het kabinet start met een dialoog met de bevolking over onder meer nut en noodzaak van CCS. Verder mag de opslag van CO2 alleen doorgaan als onomstotelijk vast staat dat het veilig is. Afspraken met het Rijk moeten worden vastgelegd in een noordelijk energieakkoord waarin concrete maatregelen staan voor meer duurzame energie. Ook GroenLinks is nu bereid mee te praten over eisen die aan CO2-opslag gesteld moeten worden.

Eerder al bleek er verdeeldheid te zijn onder de Groningse gemeenten over de ondergrondse opslag van CO2. Sommige gemeenten, waaronder Boerakker en Grootegast, blijven voorlopig tegen terwijl andere, zoals Zuidhorn, aangeven bereid zijn om over de opslag te praten.

Bron: berichtgeving in diverse regionale en landelijke media.