Ook Verenigd Koninkrijk ruikt kansen CCS

Afdrukken

Op grote schaal toepassen van CO2-afvang en -opslag (CCS) kan zorgen voor economische groei in het Verenigd Koninkrijk. Het land heeft de capaciteit om een nieuwe groene industrie op te zetten rond CCS. Daarvoor zijn wel meer investeringen nodig in techniek en infrastructuur. Dat zijn de voornaamste conclusies die het Britse Grantham Institute for Climate Change trekt na onderzoek wat er nodig is om de relevante techniek en infrastructuur te ontwikkelen.


Het Grantham Institute, dat is verbonden aan het Imperial College Londen, publiceerde in november twee studies over de kansen en uitdagingen van CCS. CCS wordt in de olie-industrie al veel toegepast om de opbrengst van olievelden te verbeteren (het zogenaamde enhanced oil recovery). Die oliewinning is een industrie waar het Verenigd Koninkrijk veel ervaring mee heeft. Maar tot nu toe ontbreekt die ervaring met het op grote schaal afvangen van CO2-uitstoot uit de industrie en elektriciteitscentrales.

Volop kansen
Kansen liggen er wel: de onderzoekers stellen dat de CO2-uitstoot van energiecentrales in Humberside (Noord-Engeland) via hubs en pijpleidingen kan worden getransporteerd, en dan geïnjecteerd in de bodem van de Noordzee. Op die manier kan de uitstoot van 60 Megaton CO2 per jaar worden voorkomen. Volgens de onderzoekers heeft Engeland alles mee om een koploper te worden op het gebied van CCS: de geografische ligging, ervaring in de olie-industrie, en veel geconcentreerde industrie langs de kust.

Barrières
De onderzoekers wijzen op enkele barrières die een succesvolle uitrol van CCS in de weg staan. “De ontwikkeling gaat hier frustrerend traag”, stellen ze. Overheid en bedrijfsleven moeten meer investeren in onderzoek. Dat moet leiden tot een energie-efficiëntere en goedkopere techniek van CO2-afvang. Daarnaast zullen overheden moeten zorgen voor stevig beleid en regelingen om CCS van de grond te laten komen. Issues op het gebied van economie, recht, gezondheid en milieu moeten worden aangepakt, zeggen de onderzoekers.

Uitdagingen
Onderzoeker Fernell noemt de overstap naar grootschalige afvang en opslag van CO2 een stevige uitdaging. “We moeten duizenden keren meer CO2 gaan opslaan dan we nu doen, om een zichtbare impact op het milieu te hebben. Om dat te kunnen doen hebben we robuuste CCS-systemen nodig die met deze enorme hoeveelheden CO2 kunnen omgaan.”

Bron: www.physorg.com