versiering

Minister Verhagen wil open dialoog over CCS in Noord-Nederland

Afdrukken PDF

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil doordiscussiëren over de mogelijke afvang en ondergrondse opslag van CO2 (CCS) in Noord-Nederland. Dat liet hij op 10 januari weten in een brief aan de burgemeester van Assen.


De brief is een reactie op het schrijven van de burgemeester waarin hij – eind 2010 – aangaf dat Assen tegen CCS is. Verhagen geeft aan dat ‘veiligheid een absolute, harde randvoorwaarde’ vormt, maar dat CCS een noodzakelijke techniek is om de CO2-uitstoot te reduceren. Verder laat de minister weten dat factoren als lokaal draagvlak, milieueffecten en financiële aspecten meespelen in de uiteindelijke besluitvorming over CCS-projecten.

Dialoog
In de brief aan burgemeester Sicko Heldoorn schrijft Verhagen dat hij ‘wil horen wat er leeft’ en daarom de noordelijke dialoog over CCS wil oppakken. “Ik hoop op een open dialoog waarbij alle actoren, zowel het Rijk als de andere partijen, bereid zijn naar elkaar te luisteren en hun eindoordeel te baseren op feiten.”

Green Deal met het noorden
In de brief geeft de minister ook aan dat hij samen met de noordelijke gedeputeerden de mogelijkheden voor het stimuleren en versnellen van initiatieven die bijdrage aan een schoon klimaat wil onderzoeken. “De gedeputeerden hebben aangegeven graag op die uitnodiging in te gaan”, aldus Verhagen. “Een CCS-project zou onderdeel kunnen zijn van zo’n ‘Green Deal’ met het noorden”.

Lees hier de hele brief van minister Verhagen.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling