‘CO2 interessant voor Drentse tuinders’

Afdrukken

Glastuinders in de Drenthse glastuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen kunnen jaarlijks minimaal 15.000 ton CO2 gebruiken. Dat staat in een onderzoek in opdracht van het Energiebureau Zuidoost-Drenthe. Er zijn bedrijven in de buurt die CO2 kunnen leveren. Het definitief opbergen van CO2 onder de grond is vanuit de optiek van de glastuinbouw een gemiste kans, zo schrijven de onderzoekers.


Het Energiebureau Zuidoost-Drenthe brengt in kaart hoe glastuinders het beste kunnen verduurzamen. Een van de opties is om minder gebruik te maken van de eigen wkk-installaties en kachels om te voorzien in de benodigde warmte en CO2. In plaats daarvan zouden de boeren kunnen overschakelen op geothermie of restwarmte uit de omgeving. Maar dan moeten ze wel aan voldoende CO2 kunnen komen. Onderzoekers zochten uit of de benodigde CO2 in de buurt voorhanden is.

Afnemers
Glastuinders in de gebieden Erica en Klazienaveen gebruiken per jaar gezamenlijk ongeveer 33.500 ton CO2 per jaar. Minimaal 15.000 ton daarvan zou vervangen kunnen worden door afgevangen CO2, concluderen de onderzoekers. Wanneer de kwaliteit van het CO2-gas goed is, zal het verbruik ervan zelfs nog gaan toenemen.

CO2 van eigen kachels of van buitenaf
Afgevangen CO2-gas moet voor de tuinders concurreren met CO2 uit hun eigen kachels of wkk-installaties. Zeker voor tuinders die de warmte van hun wkk-installatie niet goed kunnen benutten, komt afgevangen CO2-gas qua kosten gunstig uit de vergelijking naar voren. Voor tuinders die wél de warmte, energie en CO2 uit hun wkk-installatie kunnen gebruiken is omschakelen waarschijnlijk geen interessante investering.

Bronnen in de buurt aanwezig
Ook aan de aanbiederskant van het CO2 is er capaciteit, namelijk bij een biomassavergister te Erica, bij de NAM-stoomcentrale bij Erica, en Emmtec Services bij Emmen. De onderzoekers hebben gekeken naar de CO2-opbrengst bij deze lokale bronnen en ingeschat in hoeverre ze geschikt zijn om CO2 te leveren aan de glastuinbouwgebieden. Met name de installatie van Emmtec is interessant in de ogen van de onderzoekers, omdat die met twee turbines werken. De kans op totale uitval (en dus ook totale uitval van CO2-levering) is daardoor klein. Daarnaast levert de installatie ruim voldoende CO2 op: circa honderdvijftigduizend ton per jaar.

Continuïteit
De NAM-installaties bieden meer productie (zevenhonderdduizend ton) maar minder continuïteitsgarantie; de stoomproductie moet namelijk ook onderhouden worden en dan ligt de levering van CO2 stil. Een ander bezwaar is dat deze CO2 niet rechtstreeks naar de kassen kan worden geleid omdat de NAM bij de stoomproductie ook andere gassen verbrandt en dat maakt zuivering van de rookgassen noodzakelijk.

Vraag en aanbod
De derde optie waar de onderzoekers naar keken, een geplande biomassavergister in Erica, levert in het CO2-hoogseizoen te weinig op om in de vraag te voorzien, en in het CO2-laagseizoen meer dan genoeg. Daar zou dus een tijdelijke opslag nodig zijn. Inmiddels zijn er ook twee andere biovergisters in voorbereiding in hetzelfde gebied. Gezamenlijk zouden ze wellicht wél de benodigde hoeveelheid kunnen leveren.  

Download hier het onderzoek.