versiering

Wetenschappers reageren op berichtgeving over mogelijke CO2-lekkage in Canada

Afdrukken PDF

Op diverse websites, en in de NRC, verschijnen berichten over de mogelijke lekkage van CO2 uit olievelden in Weyburn, Canada.

Bij het Nederlandse wetenschappelijke onderzoeksprogramma CATO 2 doen experts onderzoek naar CO2-opslag. CATO 2 heeft gereageerd op de situatie die zich nu in Canada voordoet.

Kern van deze reactie is dat de situatie in Canada onvergelijkbaar is met de situatie in Nederland, omdat in Canada de CO2 wordt gebruikt voor de winning van olie. De CO2 wordt geïnjecteerd in olievelden om moeilijk te winnen olie uit de olievelden te ‘persen’. In Nederland kan CO2-opslag plaatsvinden in gasvelden. Gasvelden hebben bewezen ‘gasdicht’ te zijn. Voor olievelden geldt dat mogelijk niet.

Lees hier het artikel in de NRC.
Lees hier de volledige reactie op de website van CATO op de situatie in Canada.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling