versiering

Wetenschappers: Geen wetenschappelijke onderbouwing voor CO2-lekkage Canada

Afdrukken PDF

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de vermeende CO2-lekkage in het Canadese Weyburn. Dat zeggen wetenschappers van het Nederlandse onderzoeksprogramma CATO 2. Bovendien is volgens hen de situatie in Canada niet zonder meer vergelijkbaar met de situatie in Nederland.


De wetenschappers baseren hun oordeel op het assessment van het "Canadian Petroleum Technology Research Centre" (PTRC). PTRC meldt dat de resultaten van het "Petro-Find Geochem Ltd. report" – waarin melding wordt gemaakt van de CO2-lekkage – de conclusie dat het CO2 afkomstig is uit het gasveld niet ondersteunen. Volgens PTRC zijn de gerapporteerde concentraties CO2 rond het olieveld representatief en niet afwijkend voor het gebied. Analyse van de CO2 duidt daarbij op een biologische herkomst.

Niet onderbouwd
PTRC meldt verder dat er sinds de start van de CO2-injectie in het olieveld geen significante wijzigingen in de CO2-concentraties en de isotopensamenstelling zijn gemeten ten opzichte van de waardes bepaald voorafgaand aan de injectie. Ook de claim in het Petro-Find-rapport dat er CO2 zou ontsnappen langs open breuken wordt niet wetenschappelijk onderbouwd. Een complete review van het Petro-Find rapport is beschikbaar op de PTRC's Website.

Onvergelijkbaar
De CATO 2-wetenschappers noemen de situatie in Canada interessant en leerzaam, maar benadrukken dat die slechts in beperkte mate vergelijkbaar is met de situatie in Nederland. Het grote verschil is dat in Weyburn de CO2 onder hoge druk in het olieveld wordt geïnjecteerd om meer olie omhoog te persen. In Nederland kan CO2-opslag plaatsvinden in gasvelden. Gasvelden hebben bewezen ‘gasdicht’ te zijn. Voor olievelden geldt dat mogelijk niet. Een vertaling van de Canadese situatie naar de Nederlandse dient dan ook uitermate zorgvuldig te gebeuren volgens de wetenschappers.

Bron: www.co2-cato.nl

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling