versiering

ECN: nationaal beleidspakket noodzakelijk voor succes CO2-afvang

Afdrukken PDF

Om CO2-afvang goed van de grond te krijgen is een nationaal beleidspakket nodig dat een CO2-norm, financiële steun en een verbeterd Europees CO2-handelssysteem waarborgt. Als een dergelijk beleidspakket er komt, kan CO2-afvang over tien jaar succesvol plaatsvinden bij nieuwe Nederlandse kolencentrales. Dat is de uitkomst van een studie die het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft uitgevoerd in opdracht van de European Climate Foundation (ECF).

 


Volgens het rapport kan Nederland dankzij zijn geografische ligging en energie-intensieve industrie een grote rol spelen als ‘CO2-hub’ van Noordwest Europa. Wil Nederland die kans benutten, dan dienen er voldoende prikkels te zijn om die ambitie te realiseren, aldus de onderzoekers.

Breder pakket
CO2-afvang is noodzakelijk om in de komende decennia de uitstoot van CO2 voldoende te verminderen. Dat stellen organisaties als OECD/IEA, de Europese Commissie, IPCC, het Planbureau voor de Leefomgeving en verschillende milieuorganisaties. Maar daarnaast zijn volgens ECN andere maatregelen – zoals energiebesparing, hernieuwbare energie en kernenergie – nodig om de CO2-uitstoot in de elektriciteitsopwekking voldoende te reduceren.

Combinatie van maatregelen
Volgens het rapport van ECN is het met name de combinatie van maatregelen die samen voor het gewenste resultaat zorgt. Zo hangt het effect van een nationale CO2-norm samen met het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Een nationale CO2-norm leidt niet tot minder uitstoot in Europa. Daarbij is de benodigde financiële ondersteuning voor CO2-afvang is afhankelijk van de prijs voor CO2. Bij een relatief lage prijs van 20 euro/ton kost afvang van 18 Megaton CO2 bij drie kolencentrales ca. 300 miljoen euro per jaar over de periode 2020-2030, zo rekenden de onderzoekers van ECN uit. De CO2-afvang wordt echter pas rendabel bij een CO2-prijs van ca. 75 euro/ton.
Slechts een combinatie van financiële ondersteuning, een nationale CO2-norm en een EU ETS biedt voldoende zekerheid voor investeerders in CO2-afvang en voor voldoende aanbod van CO2 om de benodigde infrastructuur te kunnen ontwikkelen.

Het door ECN voorgestelde beleidspakket biedt economisch gunstige vooruitzichten voor Nederland. Eind januari presenteert ECN de onderzoeksresultaten op een bijeenkomst met diverse stakeholders van Noord-Nederland (Energy Valley), de Taskforce CCS, Rotterdam Climate Initiative en Energie Nederland.


Bron: www.ecn.nl

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling