versiering

CO2 speelt rol bij olieproductie uit algen

Afdrukken PDF

Spaanse wetenschappers zijn bezig met experimentele olieproductie uit algen. Bijkomend voordeel is dat tijdens dit proces CO2 wordt opgenomen. Het experiment vindt daarmee een nuttige toepassing voor het broeikasgas dat anders in de atmosfeer terecht zou komen.


Het experiment van Bio Fuel Systems (BFS) is in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld. Volgens de wetenschappers is er nog minimaal één tot tweemaal zoveel tijd nodig om een industriële productie op gang te krijgen. Wanneer het zover is, is op een gebied van vijftig vierkante kilometer een dagelijkse productie te realiseren die gelijk is aan de dagelijkse olie-export in Irak, circa 1,25 miljoen vaten.

CO2-hergebruik
De olieproductie uit algen begint in grote buizen. Daarin vermenigvuldigen miljoenen algen zich via fotosynthese en de toevoeging van CO2. Die CO2 is afkomstig uit een naburige cementfabriek. Vervolgens wordt er vocht aan de buizen onttrokken die na filtering biomassa oplevert. Dat vormt de basis van de bio-olie die aan het einde van het proces overblijft.

Experimenten en pilots
Er lopen meer experimenten met algen. In Duitsland lanceerde het Zweedse energiebedrijf Vattenfall een pilot om algen te gebruiken om CO2 te absorberen van een kolenfabriek. Oliegigant ExxonMobil wil 600 miljoen dollar investeren in onderzoek naar uit algen geproduceerde olie.

Bron: www.hetkanwel.nl

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling