‘Ook de industrie moet CO2-afvang altijd overwegen’

Afdrukken

Afvang en opslag van CO2 is niet alleen voor grote elektriciteitscentrales een economisch relevante ontwikkeling. Ook de industrie zal afvang en opslag van CO2 altijd moeten overwegen. Die conclusie trekt Takeshi Kuramochi in zijn proefschrift waarop hij op 30 mei promoveert, zo meldt Cobouw op 12 mei.


In zijn proefschrift ‘CO2 capture in industries and distributed systems: possibilities and limitations’ onderzoekt Kuramochi de technische en economische kenmerken van afvang van CO2 in de industrie. Zowel voor de korte als lange termijn zou CCS overwogen moeten worden. De technische en economische haalbaarheid verschilt echter sterker voor deze bronnen dan voor grote elektriciteitscentrales.

Concurreren op kosten
Op de lange termijn kan de afvang onderdeel worden van geavanceerde staalproductieprocessen, waardoor zowel de kosten als emissies van staalproductie zullen dalen. Afvang in de gedecentraliseerde energiesystemen zal de komende 10 tot 15 jaar relatief duur blijven, maar op de langere termijn, na 20 jaar, zullen de kosten waarschijnlijk dalen. Mogelijk zal CCS dan op kosten kunnen concurreren met andere technologieën voor emissiereductie.

Kuramochi promoveert op 30 mei aan de Universiteit van Utrecht. 


Bron: Cobouw, 12-5-2011