versiering

Gebruik van CCS bij oliewinning reduceert CO2-uitstoot VS

Afdrukken PDF

De Verenigde Staten zouden CO2-afvang goed kunnen benutten voor het winnen van olie. Dankzij het hergebruik van CO2 zou de olieproductie toenemen en bovendien de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk afnemen. Dat blijk uit onderzoek van het Massachusetts Institute of Technoloy en The University of Texas.

De Verenigde Staten gebruiken al jaren CO2 in de oliewinning. Door de druk in de olievelden met het gas te verhogen, is de olie efficiënter te winnen. Tot nu toe gebruikt men daarvoor met name aangekocht CO2 uit natuurlijke bronnen. Volgens de onderzoekers zou men twee vliegen in één klap slaan wanneer hiervoor afgevangen CO2 zou worden gebruikt: een hogere olieproductie én een lagere CO2-uitstoot.

Meer olie, minder CO2-uitstoot
Volgens de onderzoekers kan de olieproductie in de VS bijna verdubbelen tot 2030 door CO2 af te vangen in de industrie en dit te transporteren naar regio’s waar oliewinning plaatsvindt. Ze berekenden dat de Amerikaanse olieproductie dan uitkomt op meer dan drie miljoen vaten per dag. Tegelijk biedt deze techniek de mogelijkheid om de CO2-uitstoot te verminderen.

Politieke wil en infrastructuur
Dergelijke projecten van afvang en hergebruik van industriële CO2 vereisen onder meer een nieuwe infrastructuur en economische prikkels op de emissiehandelsmarkt. Volgens het rapport “The Role of Enhanced Oil Recovery in Accelerating the Deployment of Carbon Capture and Sequestration" is politieke wil en aanhoudend onderzoek nodig om die obstakels te overwinnen. De onderzoekers adviseren de Amerikaanse overheid om een serieuze blik te werpen op de combinatie van CCS en oliewinning, aangezien de hoeveelheid benodigde CO2 ruwweg gelijk is aan de CO2 die wordt uitgestoten.

Lees het hele artikel op www.eponline.com

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling