versiering

Raad van State: streep door vergunning kolencentrale Eemshaven

Afdrukken PDF

De Raad van State heeft de vergunningen vernietigd voor de in aanbouw zijnde RWE/Essent-kolencentrale. Het gaat om de vergunningen die  zijn afgegeven op grond van de Natuurbeschermingswet. Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu zijn door het hoogste rechtscollege in het gelijk gesteld.

Volgens de Raad van State is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van uitbreiding van de Eemshaven, die samenhangt met de bouw van de centrale. De Raad van State is van oordeel dat de bouw en exploitatie van de kolencentrale en de uitbreiding en verdieping van de Eemshaven ‘zodanig met elkaar zijn verbonden dat deze als één project voor de beoordeling van de vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet moeten worden gezien’.

Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu zijn niet op alle onderdelen van hun zaak in het gelijk gesteld. Een aantal bezwaren is ongegrond verklaard. Over de milieuvergunning die het provinciebestuur van Groningen heeft verleend aan RWE voor de kolengestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven, loopt nog een juridische procedure bij de Raad van State. RWE/Essent kan wel opnieuw een vergunning aanvragen voor de bouw van de centrale.

De uitspraak kan betekenen dat de bouw van de centrale onmiddellijk moet worden stilgelegd. Er wordt al 3 jaar aan gebouwd. De centrale moet de grootste van Nederland worden en de kosten bedragen 2,6 miljard euro.

De vergunningen waren in 2008 verleend door de minister van Landbouw en de colleges van Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling