versiering

Studie Ecofys: combinatie biomassa en CO2-opslag blijkt krachtige ‘CO2-stofzuiger’

Afdrukken PDF

Onlangs voerde adviesbureau Ecofys een studie uit naar de mogelijkheden van energieopwekking uit biomassa in opdracht van het Internationaal Energie Agentschap (IEAGHG). Door grootschalig energie op te wekken uit biomassa en vervolgens de vrijgekomen CO2 af te vangen en op te slaan, is het mogelijk om in 2050 tot ongeveer 10 miljard ton CO2 uit de atmosfeer te ‘stofzuigen’.

De onderzoekers bekeken hoeveel biomassa er wereldwijd beschikbaar is in de vorm van energiegewassen en afval uit landbouw en bosbouw. Deze kennis combineerden ze met regionale schattingen van de capaciteit voor CO2-opslag in ondergrondse reservoirs. Conclusie: ‘Wereldwijd lijkt er genoeg duurzaam geproduceerde biomassa beschikbaar te zijn om op jaarbasis ongeveer 10 miljard ton aan negatieve CO2 emissies te halen,’ zegt onderzoeker Joris Koornneef (Ecofys).’ Ter vergelijking: de totale wereldwijde CO2-uitstoot was in 2010 bijna 31 miljard ton.

Bron: www.ecofys.nl

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling