versiering

EU maakt zich klaar voor CCS

Afdrukken PDF

Volgens het International Energy Agency (IEA)  moeten er wereldwijd honderd grootschalige CCS-installaties zijn gerealiseerd in 2020, en drieduizend in 2050. Alleen zo is er een reductie van vijftig procent CO2 uitstoot mogelijk in 2050.

Nu zijn er nog maar vijf CCS-installaties in productie en er zijn er nog zeventig gepland. De Chinezen hebben de leiding op dit moment, zij hebben twee installaties in bedrijf. Maar ook verschillende Europese, Amerikaanse en Japanse bedrijven zijn vergevorderd in de ontwikkeling van CCS technologieën.

Professor Eberhard Rhein, adviseur van het European Policy Centre in Brussel geeft op zijn blog zijn visie op CCS: “Het is urgent dat de EU het wettelijk kader voor C02-opslag stevig vestigt en dat een aantal commerciële pilot plants in werking zijn”, bepleit Rhein. “Kolengestookte centrales zullen de komende 50 jaar en daarna nodig zijn. Uiterlijk vanaf 2020 mogen nieuwe kolen-en gascentrales  alleen worden toegestaan indien ze zijn uitgerust met CCS-technologie. Dit moet als een van de belangrijkste conclusies worden aangenomen tijdens de komende 17e wereld klimaat conferentie in Durban. Energiebedrijven over de hele wereld, maar vooral in landen als China, India, Australië, de VS, Rusland en Polen hebben behoefte aan een duidelijk signaal.”

Lees hier het hele blog: rhein.blogactiv.eu

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling