versiering

ZEP-rapport: CCS kan concurreren met andere bronnen van energie

Afdrukken PDF

Het Zero Emissions Platform (ZEP) dat gevormd wordt door bedrijven, wetenschappers, academici en een initiatief van EU-industrie, presenteerde 8 juli jl. een vierdelig rapport dat zich baseert op nieuwe gegevens die verstrekt werden door de bij het ZEP-platform aangesloten organisaties. Het rapport heeft als titel “The Costs of CO2 Capture, Transport and Storage”.

Eindconclusie van het rapport is dat CCS vanaf 2020 de concurrentie met andere bronnen van koolstofarme energie aankan. Ruim honderd experts hebben twee jaar lang aan dit rapport gewerkt.

De belangrijkste conclusies van dit rapport zijn:

  • CCS wordt een van de sleuteltechnologieën  in de strijd tegen klimaatverandering
  • CCS is toepasbaar voor zowel kolen- als gasgestookte energiecentrales
  • Alle drie CO2-afvang technieken kunnen concurreren zodra ze succesvol gedemonstreerd zijn
  • De infrastructuur voor grootschalig CO2-transport moet vroeg en strategisch gepland worden om kosten te verminderen
  • Er is een risico-beloningssysteem nodig om de meest geschikte opslaglocaties te realiseren.

Bron: www.europeanenergyreview.eu

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling