versiering

Nederlands supermembraan oa toepasbaar voor CO2 opslag

Afdrukken PDF

In het tijdschrift Advanced Functional Materials beschrijven de ontwikkelaars van het innovatieve HybSi membraan voor energiezuinige industriële scheiding hoe ze de scheidingseigenschappen van het membraan kunnen optimaliseren aan de hand van de moleculaire structuur. Nu is voor allerlei verschillende gas- en vloeistofmengsels precies het juiste membraan te ontwerpen. Het supermembraan zou in de toekomst ook toegepast kunnen worden voor CO2 opslag.

Het HybSi membraan, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Twente en het Energieonderzoekscentrum Nederland, heeft alles in zich om een industrieel succes te worden. Het ‘nanofilter’ is in staat moleculen van elkaar te scheiden op een manier die weinig energie kost. Bovendien is het bestand tegen relatief hoge temperaturen en agressieve chemicaliën, zoals zuren en oplosmiddelen.

Dr. Hessel Castricum van de Universiteit van Amsterdam  ziet onder andere mogelijkheden voor de ontwatering van biobrandstoffen, de opslag van CO2 en de productie van waterstof.

Bron: www.kennislink.nl.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling