versiering

NMF klimaatenquete: risicobeleving CO2-opslag weegt zwaar

Afdrukken PDF

Dagblad van het Noorden en de Natuur en Milieufederaties Drenthe en Groningen hebben in juni een klimaatenquête gehouden. De resultaten verschenen 24 september in het Dagblad van het Noorden.
 Slechts een kleine minderheid van de deelnemers (52%) vindt dat er een klimaatprobleem is, maar om direct maatregelen te nemen vinden de meesten niet nodig.


Opmerkelijk is dat een meerderheid van 51 procent mordicus tegen CO2-opslag in de bodem is, zelfs als de veiligheid gegarandeerd is. Daartegenover staat een ruime meerderheid van 64 procent die opslag van aardgas in de bodem wel aanvaardbaar vindt. “Eigenlijk was dat een soort controlevraag”, zegt directeur Reinder Hoekstra van de Drentse Natuur en Milieufederatie. “Dit verschil is opvallend groot. Kennelijk is de risicobeleving anders.”

Bron: www.duurzaamnieuws.nl

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling