versiering

ECN doet aanbeveling voor CCS in de Nederlandse industrie

Afdrukken PDF

Onlangs werkte Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) mee aan een mondiale studie af naar de toepasbaarheid van CCS. Het onderzoek concludeert dat veel mensen bij de afvang en opslag van CO2 vaak alleen denken aan kolencentrales, maar dat CCS bij industriële toepassingen zoals de chemische industrie, de staalindustrie en raffinaderijen goedkoper, makkelijker én noodzakelijker is. Volgens ECN zou Nederland zich deze conclusies moeten aantrekken.

 

 


De United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) en het Internationaal Energie Agentschap (IEA) concluderen dat er steekhoudende argumenten zijn om CCS in de industrie hoog op de agenda te zetten. "Ten eerste: was de bijdrage van de industrie volgens eerdere gegevens al fors, de goedkopere en gemakkelijker toegankelijke mogelijkheden voor CCS zitten vooral in de industrie. Daar kun je dus beter beginnen. Ten tweede heeft de industrie, in tegenstelling tot kolencentrales, vaak geen alternatief om diepe CO2-emissiereducties van 80% of meer te bereiken. Ten derde heeft CCS bij biomassatoepassingen een extra voordeel: het kan leiden tot het netto verwijderen van CO2 uit de atmosfeer - een optie waar we, mocht klimaatverandering echt uit de hand lopen, nog wel eens veel aan zouden kunnen hebben."

Lees het hele artikel op www.ecn.nl.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling