versiering

ZEP-rapport: CCS kan concurreren met andere bronnen van energie

Afdrukken PDF

Het Zero Emissions Platform (ZEP) dat gevormd wordt door bedrijven, wetenschappers, academici en een initiatief van EU-industrie, presenteerde 8 juli jl. een vierdelig rapport dat zich baseert op nieuwe gegevens die verstrekt werden door de bij het ZEP-platform aangesloten organisaties. Het rapport heeft als titel “The Costs of CO2 Capture, Transport and Storage”.

lees verder

EU maakt zich klaar voor CCS

Afdrukken PDF

Volgens het International Energy Agency (IEA)  moeten er wereldwijd honderd grootschalige CCS-installaties zijn gerealiseerd in 2020, en drieduizend in 2050. Alleen zo is er een reductie van vijftig procent CO2 uitstoot mogelijk in 2050.

lees verder

Ontwikkeling nieuw systeem voor afvang van CO2

Afdrukken PDF

In Australië wordt momenteel een nieuw en innovatief systeem voor de afvang van CO2 ontwikkeld. Dat gebeurt door het CO2CRC (Cooperative Research Centrum voor Greenhouse Gas Technologies) in opdracht van Brown Coal Innovation Australië.

lees verder

Plannen voor CCS in Taiwan

Afdrukken PDF

Het National Science Council (NSC) is het belangrijkste regeringsinstituut voor wetenschappelijke research in Taiwan. Omdat in Taiwan de CO2 emissie in 2025 niet hoger mag zijn dan die in 2000, wordt naarstig gezocht naar middelen om dat doel te halen. CO2-afvang en -opslag is een van de middelen die in beeld zijn.

lees verder

Nederlands supermembraan oa toepasbaar voor CO2 opslag

Afdrukken PDF

In het tijdschrift Advanced Functional Materials beschrijven de ontwikkelaars van het innovatieve HybSi membraan voor energiezuinige industriële scheiding hoe ze de scheidingseigenschappen van het membraan kunnen optimaliseren aan de hand van de moleculaire structuur. Nu is voor allerlei verschillende gas- en vloeistofmengsels precies het juiste membraan te ontwerpen. Het supermembraan zou in de toekomst ook toegepast kunnen worden voor CO2 opslag.

lees verder

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling