versiering

Onderzoek naar mogelijkheden schaalvergroting CCS belangrijk

Afdrukken PDF

Van 19 tot en met 23 september vond in de Amsterdam RAI de ‘10e Internationale Greenhouse Gas Control Technologies’-conferentie plaats. Daar bleken de meningen over de afvang en opslag van CO2 (CCS) uiteen te lopen. Het meest aantrekkelijke perspectief dat CCS biedt is de kans op zogenaamde ‘negatieve emissie’: een afname van de CO2-uitstoot van meer dan 100%. Om dit te bereiken is meer ervaring nodig met de schaalvergroting van CCS, dat nu nog enkel op kleine schaal wordt toegepast. Hierover bericht het Technisch Weekblad.

lees verder

Eerste CCS-project met CO2-opslag op zee begint vorm te krijgen

Afdrukken PDF

Sinds 24 september ligt het plan voor een demonstratieproject voor CO2-opslag op de Noordzee ter inzage. Het betreft het project ROAD: Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject. ROAD is het eerste grootschalige CCS-demonstratieproject in Nederland. Initiatiefnemers zijn de energiebedrijven E.ON en Electrabel. Kenmerkend voor het project zijn de schaalgrootte en de geïntegreerde CCS-keten.

lees verder

Rijk organiseert informatiebijeenkomsten

Afdrukken PDF

Op dinsdag 21 september berichtte het Dagblad van het Noorden dat de informatiebijeenkomst over de CO2-opslag in Grootegast georganiseerd is door Stichting Borg. Dit is onjuist. De organisatie is in handen van de Rijksoverheid. Het Rijk organiseert de informatiebijeenkomst en werkt hierbij samen met de provincies en gemeenten.

lees verder

Henk Kroes onafhankelijk voorzitter dialoog CO2-opslag

Afdrukken PDF

Dit najaar start een brede maatschappelijke dialoog over CO2-opslag in Noord-Nederland. De organisatie ervan is in handen van de Natuur en Milieufederaties van Groningen, Friesland en Drenthe. Henk Kroes – voormalig voorzitter van de vereniging de Friesche Elf Steden – zal optreden als onafhankelijk voorzitter.

lees verder

Informatieavonden over CO2-opslag van start

Afdrukken PDF

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met de inwoners van de noordelijke provincies in gesprek te gaan over de opslag van CO2. Dat vinden het Rijk, de noordelijke provincies, de noordelijke milieufederaties en de Stichting Borg. Zij  starten daarom met informatieavonden en een Noordelijke dialoog.

lees verder

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling