versiering

Financiering

Afdrukken PDF

 

CO2-afvang, -transport en -opslag zijn zaken van groot maatschappelijk belang. Op deze manier kan Nederland uiteindelijk eenderde van de klimaatdoelen realiseren. Aangezien dit precies is waarop Borg zich richt, heeft de Stichting subsidies ontvangen. Een groot deel van de financiering gebeurt door de betrokken bedrijven.

Borg is gefinancierd door de deelnemende bedrijven, heeft subsidies ontvangen van de provincies Drenthe en Groningen en krijgt geld van het Nederlandse economische stimuleringsprogramma ‘Pieken in de Delta’ en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling