versiering

Organisatie

Afdrukken PDF

 

Borg is flexibel en slagvaardig georganiseerd. Er is een projectbureau in Groningen waar twee mensen werken: een directeur en de communicatiemanager. Zij worden ondersteund door het secretariaat.

De directeur van het projectbureau legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, waarin vertegenwoordigers van de deelnemers in Borg zitting hebben.

De organisatie van Borg weerspiegelt de uitdagingen waar zij voor staat. Er zijn vier werkgroepen binnen Borg waarin mensen zitten die zich bezig houden met specifieke onderdelen van het project: Draagvlak, Infrastructuur, Regelgeving/MER en Business.

Draagvlak heeft zich ten doel gesteld om te communiceren met betrokkenen en fungeert als ook als informatiepunt voor vragen rondom CCS. In de werkgroep infrastructuur worden afspraken gemaakt over hoe CO2-afvang, -transport en –opslag optimaal kunnen functioneren. Binnen Regelgeving/MER werken vergunningenspecialisten aan het vergunningenproces. Business kijkt hoe het bedrijfsleven en de wetenschap in Noord-Nederland de kansen die CCS biedt zo goed mogelijk kan benutten.

Borg werkt samen met diverse overheden, kennisinstellingen, belangengroepen en maatschappelijke organisaties. Dat zijn bijvoorbeeld de provincies Drenthe en Groningen, CATO, de Rijksuniversiteit Groningen, de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu, de provinciale Natuur en Milieu Federaties en VNO-NCW.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling