versiering

Over Borg

Afdrukken PDF

 

Borg is opgericht voor het coördineren van voorbereidingen voor het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 in Noord-Nederland. Borg richt zich onder meer op de informatievoorziening over CO2-opslag in het noorden en op de dialoog met alle belanghebbenden.

Acht partijen zijn direct betrokken: RWE, Nuon, Gasunie, NAM, Groningen Seaports, NOM, Energy Valley en Energie Beheer Nederland (EBN). Daarnaast zijn de provincies Groningen en Drenthe betrokken.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling