versiering
Afdrukken PDF

 

Persbericht van de Rijksoverheid

Rijk maakt voorkeurslocaties voor CO2-opslag in Noord-Nederland bekend

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de mogelijkheden onderzocht om versneld een grootschalig CCS-project in Noord-Nederland te realiseren. Naast energiebesparing en duurzame energie is CO2 opslag, in de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening een noodzakelijk onderdeel van een effectief klimaatbeleid. CO2 opslag zou vanaf 2015 mogelijk kunnen zijn in Noord-Nederland, waarbij de gasvelden Boerakker (Gr), Eleveld (Dr.) en Sebaldeburen (Gr.) in beginsel het eerst in aanmerking komen voor CO2-afvang en opslag. Het zijn deze locaties waar het zinvol is om initiatiefnemers gedetailleerd onderzoek te laten starten naar geschiktheid en veiligheid voor een CCS-project. Definitieve besluiten zullen door het volgende kabinet worden gemaakt. Dat schrijven de ministers Van der Hoeven (Economische Zaken) en Huizinga (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De gedeputeerden van Drenthe, Friesland en Groningen en de burgemeesters van betrokken gemeenten zijn hier vandaag over geïnformeerd.

Lees het hele persbericht op de website van de Rijksoverheid.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling