versiering
Over Borg
 • Wie nemen deel aan Stichting Borg?

  Acht partijen zijn direct betrokken: RWE, Nuon, Gasunie, NAM, Groningen Seaports, NOM, Energy Valley en Energie Beheer Nederland B.V. (EBN). Daarnaast zijn de provincies Groningen en Drenthe betrokken.

 • Wat is het doel van Borg?

  Borg is opgericht voor het coördineren van voorbereidingen voor het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 in Noord-Nederland. Borg richt zich onder meer op de informatievoorziening over CO2-opslag in het noorden en op de dialoog met alle belanghebbenden.

 • Hoe is Borg gefinancierd?

  Borg is gefinancierd door de deelnemende bedrijven, heeft subsidies ontvangen van de provincies Drenthe en Groningen en krijgt geld van het Nederlandse economische stimuleringsprogramma ‘Pieken in de Delta’ en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 • Waarom is Borg ook met publiek geld gefinancierd?

  CO2-afvang, -transport en –opslag zijn zaken van groot maatschappelijk belang. Op deze manier kan Nederland uiteindelijk eenderde van de klimaatdoelen realiseren. Aangezien dit precies is waarop Borg zich richt, heeft de Stichting subsidies ontvangen. Het overgrote deel van de financiering gebeurt op dit moment door de betrokken bedrijven.

 • Wie is de directeur?

  Er is een directeur en dat is Rik Siebers.

 • Hoeveel mensen werken er bij Borg?

  Naast de directeur is er een communicatiemanager in dienst van Stichting Borg. Samen werken zij op het projectbureau in Groningen en worden ondersteund door een secretariaat. Daarnaast houden mensen die in dienst zijn bij de zeven organisaties die deelnemen in Borg zich bezig met specifieke onderdelen van het project.

 • Kan ik de statuten van Borg inzien?

  Jazeker. Dat kan bij ons op kantoor. U kunt de statuten ook opvragen bij de Kamer van Koophandel. De juridische naam van Borg is Stichting CCS Noord-Nederland.


Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling