versiering
Waar?
 • Hoeveel locaties in Noord-Nederland komen in aanmerking voor CO2-opslag?

  Het gaat om in totaal acht velden. Het rijk heeft de voorkeur uitgesproken voor drie velden. Dit zijn de velden die het eerst beschikbaar zijn voor de ondergrondse opslag van CO2. Maar dat is een voorkeur. De bedrijven onderzoeken welke locatie of locaties het meest in aanmerking komen. Dat zijn er maximaal drie, maar dat hoeven dus niet per definitie de velden te zijn waaraan het rijk de voorkeur geeft. Wel wordt er eerst naar deze velden gekeken. Er kunnen redenen zijn dat de bedrijven kiezen voor een ander veld of andere velden van de lijst. De selectiecriteria van de bedrijven zijn: is het technisch en economisch haalbaar. Vanzelfsprekend is veiligheid een absolute basisvoorwaarde.

 • Welke locaties in Noord-Nederland komen in aanmerking voor CO2-opslag?

  1. Annerveen (Dr)
  2. Bedum (Gr)
  3. Boerakker (Gr): voorkeurslocatie rijk
  4. Eleveld (Dr.): voorkeurslocatie rijk
  5. Grootegast (Gr)
  6. Roden (Dr)
  7. Sebaldeburen (Gr.): voorkeurslocatie rijk
  8. Ureterp (Fr)
 • Eerst werden negen velden genoemd. Nu acht. Hoe zit dat?

  In eerste instantie noemde het Rijk ook Zuidwal (Fr) als mogelijke opslaglocatie. Inmiddels heeft het Rijk aangegeven dat dit veld niet in aanmerking komt omdat het gelegen is in de Waddenzee. In de planologische kernbeslissing Waddenzee – de visie van het Rijk op wat er daar wel en niet mag gebeuren – is destijds geen rekening gehouden met CO2-opslag. Hierdoor is het onzeker of de vergunningprocedure voor 2015 afgerond kan worden.

 • Hoe zit het met het Slochterenveld?

  Hier gaat voorlopig niets gebeuren. Het Slochterenveld bevat nog heel veel aardgas en is dus nog lang niet leeg. Naar verwachting kan er ook de komende 50 jaar nog aardgas uit worden gewonnen. Aardgas zal nog lange tijd een rol blijven spelen in de overgang naar een duurzame energievoorziening.

 • Waar zal CO2-afvang plaatsvinden?

  In de Groningse Eemshaven worden twee moderne elektriciteitscentrales gebouwd (een van Nuon en een van RWE), die mogelijk CO2 gaan afvangen. Deze CO2 wordt via een pijpleiding getransporteerd en uiteindelijk in de diepe ondergrond (tussen circa 2.000 en 4.000 meter diep) in een gasveld opgeslagen.

 • Moeten er nieuwe grote installaties gebouwd worden voor opslag?

  Nee, voor de opslag in de diepe ondergrond is een compressor en een injectiepunt nodig. Dit is vergelijkbaar met de installaties op een huidige gaswinninglocatie. De opslag zal plaatsvinden op reeds bestaande winninglocaties. Het ruimtelijke beeld blijft dus grotendeels ongewijzigd. Waar de installatie nu gebruikt wordt om gas naar boven te halen moet deze worden vervangen door een installatie die CO2 injecteert. Er zullen dus wel tijdelijk werkzaamheden nodig zijn om de locatie om te bouwen.

 • Zijn er al plaatsen in de wereld waar CO2 diep in de bodem wordt gepompt?

  Ja, wereldwijd zijn er vele duizenden plaatsen waar CO2 in de diepe ondergrond wordt geïnjecteerd. In de VS, in Noorwegen, in Duitsland, in Polen, in Algerije en óók in Nederland (onder de Noordzee).

 • Vindt er al CO2-opslag plaats in Nederland?

  Jazeker. Dit gebeurt zo’n 150 kilometer uit de kust onder de Noordzee bij Amsterdam. Bij gaswinning haalt men daar sinds 2004 CO2 uit het gas. Vervolgens gaat dat weer in het gasveld. Sinds 2004 is er circa 60.000 ton CO2 afgevangen en opgeslagen.

 • Waar komen de pijpleidingen te liggen voor het transport van CO2?

  Het tracé van de leidingen is nog niet bekend.

 • Zullen de transportleidingen voor CO2 bovengronds of ondergronds lopen?

  De pijpleidingen voor het transport van CO2 zullen ondergronds liggen.

 • Hoe diep liggen de pijpleidingen voor CO2 onder de grond?

  Dat is op dit moment nog niet bekend

 • Vindt er al ergens in Nederland transport van CO2 plaats?

  Dat gebeurt al enige jaren in de regio Rotterdam. CO2 van een waterstoffabriek van Shell (en binnenkort ook van een nieuwe bio-ethanolfabriek van Abengoa) gaat via een stelsel van bovengrondse pijpleidingen naar tuinders in het Westland. Zo kunnen de gewassen van tuinders sneller groeien. In Noord-Nederland zullen de pijpleidingen voor CO2 echter ondergronds aangelegd worden.


Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling